top of page

Bilinçli Farkındalığın Temelleri

Bilinçli farkındalığın Budist temellerini bilmek, uygulamalarımızı güçlendirir ve farkındalığı kendimize ve başkalarına yardımcı olacak şekilde kullanmamıza yardımcı olur. 
2500 yıldan fazla tarihi olan Budist düşünce, Hindistan-Nepal'den yayıldıktan sonra pek çok yerel gelenekten etkilemiş ve farklı okullar tarafından yorumlanmıştır.
Plum Village, Rinzai öğretisini benimser. Bu öğreti, Çin'deki Taoist düşünceden etkilenen Zen olarak bilinen okullardandır. Zen, felsefi tartışmalardan uzak durup, bedensel uygulamaları vurgular.
Budist düşünce ve yaşam tarzını öğreten okulların yöntemleri farklı olsa da, temel öğretiler ortaktır.

PV-bookshop-dec22_63-1200x848.jpg

Dört Yüce Gerçek

Birinci Asil Gerçek, acının var oluşudur (dukkha).
Bu acının varlığını kabul etmeli ve ona dokunmalıyız.

İkinci Asil Gerçek, acının kökeni, doğası, yaratılışı veya ortaya çıkışıdır (samudaya). Acımıza dokunduktan sonra, onun nasıl oluştuğunu görmek için derinlemesine incelememiz; bize acı çektiren manevi ve maddi besinleri tanımamız ve belirlememiz gereklidir.

Üçüncü Asil Gerçek, bize acı çektiren şeyleri yapmaktan kaçınarak acıyı durdurma (nirodha) sürecidir. Üçüncü Gerçek, şifanın mümkün olduğudur.

 

Dördüncü Asil Gerçek, bize acı çektiren şeyleri yapmaktan kaçınmaya götüren, en çok ihtiyaç duyduğumuz yoldur (marga). Buda bunu Sekiz Aşamalı Yüce Yol olarak adlandırmıştır:

 1. Doğru Görüş

 2. Doğru Düşünce

 3. Doğru Konuşma

 4. Doğru Eylem

 5. Doğru Çaba

 6. Doğru Yaşam Biçimi

 7. Doğru Farkındalık ve

 8. Doğru Konsantrasyon

 

Beş Hatırlatma

 1. Yaşlanmaya tabi olan bir doğaya sahibim. Yaşlanmaktan kaçamam. 

 2. Hastalığa tabi olan bir doğaya sahibim. Hastalıktan kaçamam.

 3. Ölmeye tabi olan bir doğaya sahibim. Ölümden kaçam. 

 4. Bana değerli olan her şey ve sevdiğim herkes değişime tabi olan bir doğaya sahiptir. Onlardan ayrılmaktan kaçamam.

 5. Eylemlerim, gerçekten tek sahip olduğum şeylerdir. Eylemlerimin sonuçlarından kaçamam. Eylemlerim, üzerinde durduğum zemini oluşturur.

Üç Dharma Mührü

 1. Geçicilik (anitya)

 2. Bağımsız bir benliğin (anatman) olmaması

 3. Nirvana

Hanh, Thich Nhat. The Heart of the Buddha's Teaching. Harmony/Rodale

bottom of page